Đề thi tuyển sinh lớp 10 thpt tỉnh Bình Dương 2017-2018

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT - BÌNH DƯƠNG Năm học: 2018 – 2019
ĐỀ CHÍNH THỨC - Môn thi : TOÁN

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề bài

Bài 1 (1,5 điểm)

1) Rút gọn biểu thức: A={{(\sqrt{5}-\sqrt{2})}^{2}}+\sqrt{40},

2) Rút gọn biểu thức: với B=\left( \frac{x-\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}-\frac{\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}} \right):\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}, với x>0, x\ne 1

Tính giá trị của B khi x=12+8\sqrt{2}

Bài 2 (1,5 điểm)
Cho parabol (P): y=-{{x}^{2}} và đường thẳng (d): y=2\sqrt{3}x+m+1 (m là tham số) .
1) Vẽ đồ thị (P).
2) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt.

Bài 3 (2 điểm)
1) Giải hệ phương trình  \left\{ \begin{matrix}9x+y=11 \\5x+2y=9 \\\end{matrix} \right.
2) Cho phương trình {{x}^{2}}-2(m+2)x+{{m}^{2}}+3m-2=0(1), (m là tham số).
a) Giải phương trình (1) với m = 3;
b) Tìm các giá trị của tham số m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt {{x}_{1}},{{x}_{2}} sao cho biểu thức {{x}_{1}},{{x}_{2}} sao cho A=2018+3{{x}_{1}}{{x}_{2}}-{{x}_{1}}^{2}-{{x}_{2}}^{2}  đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 4 (1,5 điểm)
Một người dự định đi xe máy từ tỉnh A đến tỉnh B cách nhau 90km trong một thời gian đã định. Sau khi đi được 1 giờ người đó nghỉ 9 phút. Do đó, để đến tỉnh B đúng hẹn, người ấy phải tăng vận tốc thêm 4km/h. Tính vận tốc lúc đầu của người đó.

Bài 5 (3,5 điểm)
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O) có bán kính R= 3cm. Các tiếp tuyến với (O) tại B và C cắt nhau tại D.
1) Chứng minh tứ giác OBDC nội tiếp đường tròn.
2) Gọi M là giao điểm của BC và OD. Biết OD = 5cm. Tính diện tích tam giác BCD.
3) Kẻ đường thẳng d đi qua D và song song với đường tiếp tuyến với (O) tại A, d cắt các đường thẳng AB, AC lần lượt tại P, Q. Chứng minh: AB.AP = AQ.AC
4) Chứng minh: góc PAD bằng góc MAC.

…………Hết………..

Đáp án

TẢI XUỐNG ĐỀ THI

 

Đề thi tuyển sinh lớp 10 thpt tỉnh Bình Dương 2017-2018
5 (100%) 2 votes

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *