Đề ôn thi vào 10 môn toán năm 2018 (Nam Định)

Đề ôn thi vào 10 môn toán - Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT - Sở GDĐT Nam Định.

Tải file để xem đầy đủ nhất!

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

Các dạng câu hỏi của đề ôn thi vào 10 môn toán

TRẮC NGHIỆM đề ôn thi vào 10 môn toán 

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào tờ giấy làm bài.

Câu 1. Điều kiện xác định của biểu thức  là

Câu 2. Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất?

Câu 3: Hàm số y = m + 3 x - 2m +1 đồng biến trên R khi

Câu 4. Phương trình bậc hai nào sau đây có tổng hai nghiệm bằng 2

a) x^2- 2x + 3 = 0.

b) x^2- 2x -1 = 0.

c) x^2+ 2x - 2 = 0.

d) 2x^2- x -1 = 0.

Câu 5. Rút gọn biểu thức  A = ... ta được kết quả là

Câu 6. Giá trị của m  để đường thẳng một điểm nằm trên trục tung là y = x - 2 và đường thẳng y = 2x + m -1 cắt nhau tại

Câu 7. Cho hai đường tròn (O, 4cm) và (O’, 6cm). Biết OO’ = 5 cm thì vị trí tương đối của hai đường tròn là

A. cắt nhau.

B.tiếp xúc ngoài.

C.tiếp xúc trong.

D.không cắt nhau.

Câu 8:  Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 3cm , CB = 4cm. Quay hình chữ nhật đó một vòng quanh cạnh AB được một hình trụ. Thể tích hình trụ đó bằng

A. 48cm3

B. 36cm3

C. 36 cm3

D. 48 pcm3

TỰ LUẬN đề ôn thi vào 10 môn toán

Bài 1. (1.5 điểm) Rút gọn các biểu thức:

Bài 2. (1.5 điểm) Cho phương trình x^2  - 2(m +1)x + 2m +10 = 0 (m là tham số).

a) Giải phương trình với m =

b) Tìm tất  cả  các  giá  trị  của  m  để  phương  trình  có  hai  nghiệm x1, x2 sao  cho ...đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 3. (1.0 điểm)Giải hệ phương trình sau:

Bài 4. (3.0 điểm)

Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính AD. Đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Gọi F là hình chiếu của E trên AD. Đường thẳng CF cắt đường tròn tại điểm thứ hai là M (M khác C). Gọi N là giao điểm của BD và CF.

a) Chứng minh tứ giác ABEF và tứ giác CDFE là các tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh FA là tia phân giác của góc BFM và DN = EN.BD.

c) Gọi K là trung điểm của Chứng minh tứ giác BCKF nội tiếp.

Bài 5. (1.0 điểm)

a) Giải phương trình

b) Xét các số x, y thỏa mãn x^2+ y^2 = ... . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = 2x + 3.y

Trên đây là toàn bộ các nội dung của đề ôn thi vào 10 môn toán. Mong rằng sẽ giúp các em làm quen với dạng đề này.

Để xem thêm nhiều tài liệu hay hơn nữa về chuyên đề đề toán thi vào lớp 10, các em chọn các mục ở cuối bài viết này để xem chi tiết hơn.

Đề ôn thi vào 10 môn toán năm 2018 (Nam Định)
5 (100%) 1 vote