Đề Khảo sát chất lượng học kì 1 sở GDĐT tỉnh Hà Nam - 2018

Đề Khảo sát chất lượng học kì 1 sở GDĐT tỉnh Hà Nam - 2018

Đề thi thử vật lí là một chuyên đề khá quan trọng và cần thiết cho các sĩ tử ôn luyện trước khi bước vào kì thi THPT quốc gia. Để đạt kết quả cao nhất, bạn đọc có thể tải đề thi bằng click vào các đường dẫn dưới đây. Nếu đề thi chưa có đáp án, bạn đọc vẫn có thể thảo luận tại cuối bài viết này. Nhằm tăng lượng kiến thức trên website, bạn đọc hoàn toàn có thể gửi thêm đề thi tại địa chỉ của phần liên hệ của website

TẢI XUỐNG ↓

Câu 1[622817]: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai phần tử điện trở thuần R và cuộn dây thuần cảm L. Điện
áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là

Câu 2[622818]: Một dòng điện xoay chiều có biểu thức i  5cos100t A chạy qua điện trở thuần R = 10 Ω.
Công suất tỏa nhiệt trên điện trở R
A. 250 W. B. 160 W. C. 125 W. D. 500 W

Câu 3[622821]: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  6cos4t  cm, tần số dao động của vật là

Câu 5[622833]: Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối
tiếp. Kí hiệu R L C u ,u ,u tương ứng là điện áp tức thời ở hai đầu các phần tử R, L, C. Quan hệ về pha của các
điện áp này là
A. R u sớm pha 0,5π so với L u . B. R u trễ pha 0,5π so với C u .
C. L u sớm pha 0,5π so với C u . D. C u trễ pha π so với L u .

Câu 6[622837]: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Sự cộng hưởng thể hiện rõ nét nhất khi lực ma sát của môi trường ngoài là nhỏ.
B. Biên độ cộng hưởng không phụ thuộc vào ma sát.
C. Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào mối quan hệ giữa tần số của lực cưỡng bức và tần số dao
động riêng của hệ.
D. Dao động cưỡng bức là dao động dưới tác dụng của ngoại lực biến đổi tuần hoàn.

Câu 7[622839]: Một con lắc đơn gồm một cuộn dây treo dài l = 1,2 m và một vật nặng khối lượng m, dao
động ở nơi có gia tốc g = 10 m/s2. Chu kỳ dao động của con lắc đơn là
A. 2,1 s. B. 1 s. C. 0,7 s. D. 1,5 s.

Câu 8[622841]: Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C
mắc nối tiếp đang sảy ra cộng hưởng điện. Nếu tăng tần số của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch thì cường độ
dòng điện trên đoạn mạch
A. trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
B. cùng pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
C. có giá trị hiệu dụng tăng.
D. sớm pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 9[622844]: Sóng dọc không truyền được trong môi trường nào sau đây?
A. Không khí. B. Kim loại. C. Chân không. D. Nước.

Đề Khảo sát chất lượng học kì 1 sở GDĐT tỉnh Hà Nam - 2018
Đánh giá