Bài tập tự luận và trắc nghiệm chương mệnh đề và tập hợp

Tổng hợp những bài tập tự luận và trắc nghiệm mệnh đề tập hợp chương 1 toán 10 hay nhất! Gồm các chuyên mục sau: mệnh đề và mệnh đề chứa biến, nhận biết và phát biểu mệnh đề, bài tập tự luận, câu hỏi trắc nghiệm khách quan, phủ định mệnh đề, câu hỏi trắc nghiệm khách quan, xét tính đúng – sai của mệnh đề.

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

BÀI 1: Mệnh đề và mệnh đề chứa biến

I -  Nhận biết và phát biểu mệnh đề

  1. Bài tập tự luận.
  2. câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

II -  Phủ định mệnh đề

  1. Bài tập tự luận
  2. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

III -  Xét tính đúng – sai của mệnh đề

  1. Bài tập tự luận.
  2. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

Chuyên đề: Mệnh đề tập hợp - Đại số lớp 10 chương 1

Bài tập tự luận và trắc nghiệm chương mệnh đề và tập hợp
5 (100%) 1 vote